Advies en documentatie

18 maart 2016

  • e-Inspectie kan uw installatie documenteren, inclusief het beheren en actualiseren van tekeningen. Professionele tekenaars maken tekeningen of passen bestaande tekeningen aan. U zou niet de enige zijn die niet over adequate documentatie beschikt. Toch bent u dit wel verplicht in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 3.4.3: ‘Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.’
  • e-Inspectie zorgt dat u aan dit besluit voldoet. Daardoor voldoet u niet alleen aan uw verplichtingen, maar kunt u aanpassingen of uitbreidingen ook beter uit (laten) voeren. U voorkomt overbelasting door te weinig inzicht in de werkelijke belasting of capaciteit van de installatie. Bovendien zijn de tekeningen een handig hulpmiddel bij het opsporen van storingen.
  • e-Inspectie kan daarnaast optreden als uw installatieverantwoordelijke. Dat is een begrip uit de NEN 3140, punt 4.3, waar voorgeschreven wordt dat uw installatie onder de verantwoordelijkheid van één persoon moet vallen. We kunnen ons voorstellen dat u andere specialismen hebt.

De installatieverantwoordelijke moet namelijk een deskundige zijn die de bevoegdheden en middelen heeft om:

  • onderhoudswerkzaamheden te plannen
  • periodieke keuringen te plannen
  • documentatie te beheren
  • tekeningen te beheren van installaties en plattegronden