Arbeidsmiddelen

18 maart 2016

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het veilig gebruik van elektrisch gereedschap. Daarom is het goed om te weten dat e-Inspectie vakkundige en objectieve inspecties uitvoert, zodat u er zeker van bent dat uw medewerkers met veilig handgereedschap werken.

De NEN 3140 schrijft voor dat uw elektrisch handgereedschap regelmatig geïnspecteerd moet worden. e-Inspectie voert die inspectie uit door middel van visuele inspectie, meting en beproeving.