Inspectie

18 maart 2016

e-Inspectie inspecteert, zoals de naam al zegt, elektrotechnische installaties. Voor de veiligheid. Dat is het doel: u zekerheid geven dat uw gebouw veilig is. Veilig voor mensen, middelen en bedrijfsvoering. Door een onveilige of overbelaste installatie kunnen brand, kortsluiting en storingen ontstaan. De gevolgschade kan enorm groot zijn. Daarom zult u het op prijs stellen dat uw installatie regelmatig geïnspecteerd wordt.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Artikel 3.4 luidt: ‘Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.’

e-Inspectie zorgt dat u aan deze verplichting voldoet. Daarvoor toetsen we de installatie aan de hand van normen:

 

 • NEN 1010
  veiligheidsbepalingen voor laagspanninginstallatie
 • NEN-EN 50110-1
  algemene bepalingen voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • NEN 3140
  aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties
  We voeren de inspectie uit in overleg met u en in opdracht van u. Het rapport is in uw handen en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.