Wat is NEN 1010?

U wilt uit voorzorg een inspectie laten uitvoeren op uw elektrisch materieel of u heeft een eis gekregen van de verzekeringsmaatschappij. U vraagt zich misschien af wat de norm NEN 1010 precies inhoudt. Wij zetten de feiten op een rijtje!

NEN 1010

Norm

NEN 1010 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche

Toepassing

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere: woningen, kantoren, gebouwen, terreinen, buitenverlichting, oplaadpunten, etc.

Wettelijke status

Gebruik van de NEN 1010 wordt aanbevolen. De norm is echter niet wettelijk verplicht. Dit is alleen van toepassing wanneer uw verzekeringsmaatschappij dit eist.

Nieuwe installaties

De NEN 1010 norm richt zich op nieuwe installaties. Het bouwbesluit schrijft voor dat nieuwe installaties moeten voldoen aan deze norm.

Termijn

De termijn van een dergelijke inspectie varieert per geval. In een kantooromgeving wordt er gemiddeld eens in de vijf jaar een inspectie uitgevoerd. In een bedrijfshal wordt gewoonlijk om de 3-5 jaar een inspectie uitgevoerd.

Inspectie

Na de inspectie krijgt u een herstelrapport. Wanneer de bevindingen zijn verholpen door uw installateur, zal er een her-inspectie plaatsvinden. Wanneer deze goed is bevonden kunt u aantonen dat uw elektrisch materieel aan de eisen van de NEN 1010 norm voldoet.

Sluit Menu