Wat is NEN 3140 of Scope 8?

U wilt uit voorzorg een inspectie laten uitvoeren op uw elektrisch materieel of u heeft een eis gekregen van de verzekeringsmaatschappij. U vraagt zich misschien af wat de norm NEN 3140 of de nieuwe norm van SCIOSS, genaamd Scope 8, precies inhoudt. Wij zetten de feiten op een rijtje!

NEN 3140 of Scope 8

Norm

NEN 3140 of Scope 8 is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche.

Toepassing

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere: woningen, kantoren, gebouwen, terreinen, buitenverlichting, oplaadpunten, etc.

Wettelijke status

Volgens artikel 3 uit de Arbo-wet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Met de NEN 3140 of de Scope 8 norm kunt u deze veiligheid omtrent uw elektrische installaties aantonen. De norm is echter niet wettelijk verplicht. Dit is alleen van toepassing wanneer uw verzekeringsmaatschappij dit eist.

Bestaande installaties

De NEN 3140 of Scope 8 norm richt zich op bestaande installaties. Het bouwbesluit schrijft voor dat bestaande installaties moeten voldoen aan deze norm .

Termijn

De termijn van een dergelijke inspectie varieert per geval. In een kantooromgeving wordt er gemiddeld eens in de vijf jaar een inspectie uitgevoerd. In een bedrijfshal wordt gewoonlijk om de 3-5 jaar een inspectie uitgevoerd.

Inspectie

Na de inspectie krijgt u een herstelrapport. Wanneer de bevindingen zijn verholpen door uw installateur, zal er een her-inspectie plaatsvinden. Wanneer deze goed is bevonden kunt u aantonen dat uw elektrisch materieel aan de eisen van de NEN 3140 of Scope 8 norm voldoet.
De inspectie bestaat uit een visuele controle en een inspectie door meting en beproeving.

Sluit Menu