SCIOS Scope 8

U wilt uit voorzorg een inspectie laten uitvoeren ter beoordeling van uw elektrisch materieel d.m.v. een SCIOS scope 8 inspectie of u heeft een eis gekregen van de verzekeringsmaatschappij. U vraagt zich misschien af wat de SCIOS inspectienorm precies inhoudt. U leest het hier!

Wat is SCIOS scope 8?

De SCIOS scope 8 staat voor een reeks veiligheidsbepalingen die ontwikkeld zijn door het Nederlandse Norm Instituut (NEN). Deze veiligheidsbepalingen hebben betrekking op de veiligheid van uw elektrische installatie. Primair is het hierbij van belang dat uw elektrische installatie veilig is voor uw medewerkers en bezoekers.

Middels een Scope 8 inspectie toont u aan dat uw installatie voldoet aan de norm. 

Waarom Scope 8?

De reden voor het uitvoeren van een SCIOS scope 8 inspectie verschilt per opdrachtgever. Wij horen vaak een van de volgende argumenten:

  • Verzekeringseis: uw verzekeringsmaatschappij vraagt om een scope 8 keuring om aan te tonen dat uw pand voldoet aan de laatste norm.
  • Eigen initiatief: u vindt het belangrijk dat uw pand in goede conditie is en wilt dat uit voorzorg zekerstellen door middel van een scope 8 inspectie. 

Overzicht Scope 8

Norm

Scope 8 haalt haar bepalingen uit de NEN 3140. Dit is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche.

Toepassing

De norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere: woningen, kantoren, gebouwen, terreinen, buitenverlichting, oplaadpunten, etc.

Wettelijke status

Volgens artikel 3 uit de Arbo-wet is de werkgever verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Met een Scope 8 inspectie kunt u deze veiligheid omtrent uw elektrische installaties aantonen.
De norm is niet wettelijk verplicht. Dit is alleen van toepassing wanneer uw verzekeringsmaatschappij dit eist.

Bestaande installaties

De NEN 3140 of Scope 8 norm richt zich op bestaande installaties. Het bouwbesluit schrijft voor dat bestaande installaties moeten voldoen aan deze norm.

Termijn

De termijn van een dergelijke inspectie varieert per situatie. In een kantooromgeving wordt er gemiddeld eens in de vijf jaar een inspectie uitgevoerd. In een bedrijfshal wordt gebruikelijk om de 3-5 jaar een inspectie uitgevoerd.

Scope 8 keuring

Na afloop van de inspectie ontvangt u een herstelrapport. Wanneer de bevindingen zijn verholpen door uw installateur, zal er een her-inspectie plaatsvinden. Wanneer deze goed is bevonden kunt u aantonen dat uw elektrisch materieel aan de eisen van de NEN 3140 of Scope 8 norm voldoet.
De inspectie bestaat uit een visuele controle en een inspectie door meting en beproeving.

Scope 8 inspectie?

Vraag vrijblijvende een offerte aan. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Sluit Menu