Thermografie

e-Inspectie kan inspecties uitvoeren met een warmtebeeldcamera. Het voordeel van dit thermografisch onderzoek is dat uw installatie niet buiten werking hoeft te worden gesteld. Vooropgesteld dat delen die onder spanning staan en een hoge temperatuur hebben niet aangeraakt kunnen worden voor meting. Met een geavanceerde camera brengt onze specialist in beeld waar warmtebronnen zijn. Een snelle methode om eventuele problemen te lokaliseren. 

Thermografisch onderzoek kunnen we gericht inzetten of als aanvulling op de gebruikelijke inspectie.

Waarom thermografie?

Slechte verbindingen.

Door middel van een thermografische camera, leggen we warmtebeelden vast. Hierdoor kunnen slechte verbindingen in kabels, warmtelekken, e.t.c. worden opgespoord.

Preventie.

Door de opsporing van deze mankementen, kan onnodig energieverbruik, storingen en schade voorkomen worden. 

Aanvulling.

Thermografisch onderzoek kan gericht ingezet worden, of als aanvulling op de gebruikelijke inspectie.

Sluit Menu