We gaan door totdat het certificaat er ligt.

COR VAN LEEUWEN, INSPECTEUR

Over e-Inspectie

e-Inspectie inspecteert, zoals de naam al zegt, elektronische installaties. Voor de veiligheid. Dat is het doel: u zekerheid geven dat uw gebouw veilig is. Veilig voor mensen, middelen en bedrijfsvoering. Door een onveilige of overbelaste installatie kunnen ongevallen met lichamelijk letsel, brand, uitval installatie en storingen ontstaan. De gevolgschade kan enorm groot zijn. Daarom zult u het op prijs stellen dat uw installatie regelmatig geïnspecteerd wordt.

 

Als werkgever bent u dat ook verplicht in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Artikel 3.4 luidt:

‘Elektrische installatie zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.’

 

e-Inspectie zorgt dat u aan deze verplichting voldoet. Daarvoor toetsen we de installatie aan de hand van normen:

  • Nen 1010, veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallatie;
  • NEN-EN 50110-1, algmene bepalingen voor de bedrijfsvoering van elektrische installaties;
  • NEN 3140, aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties.

We voeren de inspectie uit in overleg met u en in opdracht van u. Het rapport is in uw handen en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden.