Scope 10 inspectie

Scope 10 inspectie

Een Scope 10 inspectie heeft betrekking op de brandveiligheid van uw gebouw. Het doel van deze inspectie is om inzicht te krijgen in de belangrijkste elektrische risico's welke brandgevaarlijk zijn en om deze risico's te verhelpen.


Scope 10 is ontwikkeld door Stichting SCIOS. Dit is de brancheorganisatie voor de certificatieregelingen rondom elektrisch materieel.

Wat is SCIOS Scope 10?

Scope 10 heeft betrekking op de brandveiligheid van uw pand. De meeste branden ontstaan door gebreken van elektrische installaties. Het zijn vaak relatief kleine afwijkingen die deze risico’s veroorzaken. Om deze risico’s van elektrisch materieel vast te stellen, is een inspectie met NEN 3140 als uitgangspunt onvoldoende. Ten behoeven van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende Scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220.
 

Middels een Scope 10 inspectie toont u aan dat uw installatie voldoet aan de norm.

Scope 10 verplicht?

Een Scope 10 inspectie is niet wettelijk verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Echter kan de veiligheidsbepaling wel verplicht worden gesteld wanneer dit is overeengekomen in uw verzekeringspolis. Een verzekeraar kan dan eisen om periodiek uw installatie volgens Scope 10 te laten inspecteren.

Ook draagt SCIOS Scope 10 bij aan uw zorgplicht als gebouweigenaar. Artikel 3.4 uit de Arbowet luidt bijvoorbeeld:

‘Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.’

b94eaeae-afd3-406b-97de-f63d1adbc96d

OVERZICHT SCIOS SCOPE 10

In de context van regelgeving

1bab86bf-8efe-436c-acd0-cc0a3282be6a,ce448864-cc94-4a5f-be23-4ada0655ef57,f179d020-33e2-4af5-a087-f4ce25144a6f,15f878f2-e7e9-4607-8512-6aa7a2737508,78962c7f-efc8-48f9-ae59-d2f18fb036fa,8eec0f87-dc96-46e4-8830-c61f530ea18c

Norm scope 10

SCIOS Scope 10 heeft betrekking op de brandveiligheid van een pand.

Toepassing scope 10

De norm is van toepassing op de brandveiligheid van elektrische installaties binnen onder andere: gebouwen, kantoren, woningen, etc.

Wettelijke grondslag

Volgens artikel 3 uit de Arbowet is de werkgever verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Termijn scope 10

De termijn van een Scope 10 inspectie varieert per situatie. In een risicovolle omgeving wordt er - uit ervaring - gemiddeld om de 1-3 jaar een inspectie uitgevoerd.

Scope 10 gecertificeerd bedrijf

De termijn van een Scope 10 inspectie varieert per situatie. In een risicovolle omgeving wordt er - uit ervaring - gemiddeld om de 1-3 jaar een inspectie uitgevoerd.

Scope 10 keuring

Na afloop van de inspectie ontvangt u een inspectierapport met (indien van toepassing) een herstelverklaring. Wanneer alle gebreken zijn verholpen, ontvangt u het Scope 10 certificaat.

Specifieke vraag? Neem contact op met één van onze adviseurs. We helpen u graag!

Stel uw vraag telefonisch 
0318- 561 840

Stuur een e-mail 
info@e-inspectie.nl

Scope 10: de inspectie

De inspectie bestaat uit:

  • Een uitgebreide visuele inspectie van de elektrische installatie;
  • Diverse metingen en beproevingen;
  • Een thermografische inspectie
  • Rapportage;
  • Beoordeling van een herstel verklaring of indien relevant een her-inspectie;
  • Certificaat.

Hierbij wordt er gebruik gemaakt van geschikte en gekalibreerde meetinstrumenten

De inspectie wordt uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: 2015+C1:2016;
  • NTA 8220: 2017;
  • NPR 8040-1 Thermografie;
  • SCIOS Technisch Document 14: Inspectie van elektrisch materieel op brandrisico’s; 2021-01;
BENIEUWD NAAR DE KOSTEN?

Vraag een offerte aan

Vul het formulier in om een offerte voor een SCIOS Scope 8 inspectie op te vragen. Weet u bepaalde gegevens niet, laat deze dan leeg.