Scope 8 inspectie

Scope 8 inspectie

De overheid en diverse verzekeraars stellen eisen aan een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties - deze zijn opgenomen in de Arbowet. De SCIOS Scope 8 inspectie is opgesteld om te kunnen voldoen aan deze norm. De norm houdt in dat uw elektrische installatie veilig moet zijn voor haar gebruikers. Een Scope 8 inspectie heeft dus betrekking op de persoonsveiligheid van uw pand. Om deze veiligheid aan te tonen, kunt u een SCIOS Scope 8 inspectie en keuring uit laten voeren.
 

Scope 8 is ontwikkeld door Stichting SCIOS. Dit is de brancheorganisatie voor de certificatieregelingen rondom elektrisch materieel.

Wat is SCIOS scope 8?

De SCIOS Scope 8 staat voor een reeks veiligheidsbepalingen die opgesteld zijn door het Nederlandse Norm Instituut (NEN). Deze veiligheidsbepalingen hebben betrekking op de veiligheid van uw elektrische installatie. Primair is het hierbij van belang dat uw elektrische installatie veilig is voor uw medewerkers en bezoekers.
 

Middels een Scope 8 inspectie toont u aan dat uw installatie voldoet aan de norm en de daarbij komende zorgplicht van u als werkgever.

SCIOS scope 8 verplicht?

Een Scope 8 inspectie is niet wettelijk verplicht volgens de Nederlandse wetgeving.  Echter kan de scope wel verplicht worden gesteld wanneer dit is overeengekomen in uw verzekeringspolis. Een verzekeraar kan dan eisen om periodiek uw installatie volgens Scope 8 te laten inspecteren.
 

De Scope 8 inspectie draagt overigens bij aan de wettelijke zorgplicht van u als gebouweigenaar, welke stelt dat uw installatie veilig moet zijn voor haar gebruikers. Artikel 3.2 van de Arbowet stelt bijvoorbeeld als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd dient te worden ter bescherming van werknemers en bezoekers.

eb03ca82-a94d-4be9-b50e-fd09fa3beee4
OVERZICHT SCIOS SCOPE 8

In de context van regelgeving

986336f2-9837-464f-966b-f27c643315c6,27400da4-cdae-45ac-905f-12d8dddd013c,7ac8c146-305a-4bca-b48d-f7c5c81c224c,8eec0f87-dc96-46e4-8830-c61f530ea18c,283e6e40-4a65-4c28-a53d-cd9496114fc0,f58c0816-aa88-472d-a40e-68180b61db3c

Norm scope 8

Scope 8 haalt haar bepalingen uit de NEN 3140. Dit is een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties gebruikt door de elektrotechnische installatiebranche.

Toepassing scope 8

De Scope 8 inspectie is van toepassing op elektrische installaties van onder andere: gebouwen, woningen, kantoren, etc.

Wettelijke grondslag

Volgens artikel 3 uit de Arbowet is de werkgever verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Bestaande installaties scope 8

De Scope 8 haalt haar inspectiemethodiek uit de NEN 3140. Het bouwbesluit schrijft voor dat bestaande installaties moeten voldoen aan deze norm.

Termijn scope 8

De termijn van een Scope 8 inspectie varieert per situatie. Gebruikelijk wordt er een periodieke inspectie om de 3-5 jaar gehanteerd.

Scope 8 keuring

Na afloop van de inspectie ontvangt u een inspectierapport met (indien van toepassing) een herstelverklaring.

Specifieke vraag? Neem contact op met één van onze adviseurs. We helpen u graag! 

Stel uw vraag telefonisch 
0318 - 561 840

Stuur een e-mail 
info@e-inspectie.nl

Scope 8: de inspectie

De inspectie bestaat uit:

  • Een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen;
  • Metingen en beproevingen van de elektrische installatie;
  • Inspectierapport;
  • Herstelverklaring (indien relevant);
  • Beoordeling van herstelwerkzaamheden (door erkende installateur).

Hierbij wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van geschikte en gekalibreerde meetinstrumenten.

De inspectie wordt uitgevoerd op basis van:

  • NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties; 2015+C1:2016;
  • NEN 3140+A3: Bedrijfsvoering van elektrische installaties; 2019;
  • NPR 5310: Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010;2017;
  • SCIOS Technisch Document 12: Inspecties van Elektrische Installaties en Elektrische Arbeidsmiddelen; 2021-01;
  • SCIOS Informatieblad 22: Methode voor classificatie van geconstateerde gebreken; 2021-04.
BENIEUWD NAAR DE KOSTEN?

Vraag een offerte aan

Vul het formulier in om een offerte voor een SCIOS Scope 8 inspectie op te vragen. Weet u bepaalde gegevens niet, laat deze dan leeg.